هولتر نوار قلب

در این روش تشخیصی، دستگاه بسیار کوچکی با چسب به قفسه سینه بیمار متصل می شود . بیمار به خانه یا سر کار خود برمی گردد و همه کارهای روزمره خود را انجام می دهد، پس از ۲۴ ساعت ، بیمار به مطب بر می گردد تا دستگاه از بیمار باز شده و آنالیز شود. در طول این ۲۴ ساعت نوار قلب بیمار به شکل مداوم در دستگاه ذخیره می شود.

این تست در بیمارانی مفید است که از طپش قلب های ناگهانی و گذرا ، یا سرگیجه های گذرا شاکی هستند . با استفاده از این روش می توان ساعتی  را که بیمار مشکل داشته با نوار قلب آن موقع بیمار مقایسه کرد و به تشخیص مناسب رسید.

این تست دردناک نیست و نیازی به آمادگی خاصی ندارد و بی خطر است ، فقط چون در طول ۲۴ ساعتی که هولتر به بیمار متصل است نمی تواند استحمام کند ، بهتر است قبل از انجام هولتر استحمام کرده باشد.

ارسال دیدگاه