آنژیوپلاستی

در طول آنژیو پلاستی، یک کاتتر راهنما داخل کرونری که دچار تنگی شده است میشود. یک سیم راهنما از این کاتتر عبور کرده و در نقطه تنگی کرونر قرار میگیرد. پزشک سیم راهنما را از طریق صفحه نمایش مشاهده میکند.کاتتر بالون از داخل کاتتر راهنما عبور داده میشود. سپس از طریق سیم راهنما هدایت شده تا به محل تنگی کرونر برسد.بالون به مدت کوتاهی ابتدا باد شده و سپس باد خالی میشود این کار باعث میشود که پلاک تنگ کننده کرونر به دیواره رگ فشرده شود. ممکن است هنگامی که بالون باد میشود شما احساس درد در سینه کنید. در صورت بروز این مشکل به پزشکتان اطلاع دهید.سپس بالون از باد خالی میشود. ممکن است یک استنت در محل تنگی قرار داده شود. سپس کاتتر و سیم راهنما از رگ خارج میشوند. با فشرده شدن پلاک تنگ کننده کرونر ، جریان خون کرونر به قلب افزایش میابد.

استنت یک لوله کوچک فلزی و قابل انعطاف به اشکال مختلف است. شکل آن میتواند حلقوی و یا بصورت یک فنر سیمی باشد. بعد از آنژیوپلاستی با بالون یک استنت در محل تنگی قرار میگیرد که باعث جلوگیری از تنگی مجدد میشود.

استنت بر روی یک کاتتر بالون دار قرار می گیرد. کاتتر همراه استنت توسط سیم راهنما هدایت می شود. کاتتر به منطقه ای از کرونر که تنگ است، هدایت می گردد.بالون سر کاتتر باد شده تا استنت باز شود. این کار همچنین باعث خواهد شد که پلاک کرونر فشرده شود. هنگامی که استنت بطور کامل باز شد، کاتتر و سیم راهنما خارج می شوند.استنت در محل خود قرار می گیرد و از تنگ شدن مجدد کرونر جلوگیری می کند.

پزشک شما ممکن است به شما توصیه کند بعد از استنت گذاری از داروی پلاویکس ( کلوپیدوگرل ) استفاده کنید. این درمان مانع از لخته شدن خون بر روی استنت می شود. بهتر است شما آسپرین را به منظور جلوگیری از لخته شدن خون بطور دائم مصرف کنید.

پس از انجام اقدامات فوق ، شما به بخش مراقبت های ویژه قلبی یا اتاق ریکاوری مخصوص منتقل می شوید. در آنجا شما لازم است که به مدت چند ساعت، در حالت خوابیده استراحت کنید. با توجه به اینکه برای شما کدامیک از اعمال گفته شده صورت گرفته باشد، در همان روز مرخص شده یا یک شب در بیمارستان خواهید ماند.

به منظور جلوگیری از خونریزی ممکن است تا چند ساعت بعد از عمل شیت از محل خود خارج نشود. محل شیت برای ۱۵ دقیقه تحت فشار قرار می گیرد. این کار از خونریزی جلوگیری خواهد کرد. یک پرستار بطور مرتب نبض و فشار خون شما را کنترل می کند؛ او همچنین محل شیت را از نظر خونریزی بررسی می کند. موقعی که شما در بیمارستان بستری هستید، وضعیت قلبتان از طریق مونیتور کنترل می شود.

پرستار را مطلع کنید:

• اگر دچار درد سینه شده یا احساس ناراحتی در محل ورود کاتتر کنید.

• اگر در بازو، یا پایی که محل ورور کاتتر است، احساس سردی یا کرختی کنید.

• اگر احساس گرما یا رطوبت در اطراف محل کاتتر کنید، که این می تواند نشانه خونریزی باشد.

• اگر محل ورود کاتتر دچار تورم شود.

شما ممکن است در زیر پوست محل ورود کاتتر یک برآمدگی به اندازه یک دانه زیتون داشته باشید. ممکن است در همان نقطه خارش وجود داشنته باشد. این مسئله عادی است و اغلب طی چند هفته به تدریج ناپدید می شود. شما می توانید یک یا دو روز پس از ترخیص از بیمارستان به فعالیت طبیعی خود بازگردید. سعی کنید در ابتدا فشار زیادی به خود وارد نکنید. قبل از آن که ورزش  یا فعالیت سنگین را شروع کنید، حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

ویزیت های بعدی

جهت بررسی وضعیت قلبی تان بطور منظم به پزشک خود مراجعه کنید. این ویزیت ها بهبود وضعیت شما را نشان خواهد داد. در بعضی از بیماران ممکن است کرونرهای درمان شده مجدداً تنگ شوند. شایعترین زمانی که ممکن است این اتفاق رخ دهد، در طول ۶ ماه اول بعد از انجام آنژیوپلاستی خواهد بود. پزشکتان ممکن است در طول این مدت برای شما آزمایشاتی درخواست کند. این آزمایشات نشان خواهند داد که آیا کرونر شما هنوز باز است یا خیر.

پزشکتان را مطلع کنید

• اگر در محل ورود کاتتر درد، تورم، قرمزی، خونریزی یا نشت مایع داشته باشید.

• اگر دچار آنژین صدری شدید.

• اگر در بازو یا پایی که محل ورود کاتتر بوده است، احساس درد شدید سردی یا تغییر رنگ آبی داشته باشید.

• اگر در ادرارتان خون مشاهده کردید یا شاهد تغییر رنگ مدفوع بودید.

• اگر شاهد هرگونه خونریزی در جایی از بدن بوده بخصوص اگر تحت درمان با آسپرین باشید.

ارسال دیدگاه