ترجمه کتاب نیمه پنهان پزشک توسط خانم دکتر افروز معتمد

برگی از متن این کتاب ارزشمند را در این قسمت در اختیار شما خوانندگان عزیز می گذاریم تا بیشتر با محتوای این کتاب آشنا شده و با تهیه آن بتوایند از خواندن کامل این کتاب نهایت استفاده را ببرید.

.... منِ دانشجو قادر به درک و تشخیص این موضوع نبودم که اشتباه در شیمی درمانی موجب مرگ بیمار شده بود یا سرطان خونِ پیشرفته. اما آنچه شاهدش بودم، تأثیری بود که این اتفاق در پزشک گذاشت. از آن روز به بعد به نظر می رسید دیگر نمی تواند سرش را بلند کند. طی هفته های بعد مخفیانه او را زیر نظر داشتم، در آسانسور و از آن طرف لابی بیمارستان زیر چشمی نگاهش می کردم. دیگر هرگز ندیدم صاف بایستد. حالت بدنی اش که گواه شرم و پشیمانی اش بود، هرگز از ذهنم محو نمی شود.

هر بار که در راهرو از کنارش عبور می کردم، قلبم درد می گرفت. آرزو می کردم ای کاش کاری از دستم برمی آمد. ای کاش می توانستم با او ارتباط برقرار کنم و به اوبفهمانم لااقل یک نفر به احساسش توجه دارد و اورا درک می کند. اما مگر من که بودم؟ یک دانشجوی سال سوم پزشکی که در سلسه مراتب عظیم بالینی بیمارستان از "هیچ کس" هم رتبه ی پایین تری دارد. ...

ارسال دیدگاه